Ett bra webbhotell »
Prova på studiofotografering gratis i Göteborg

Kamerasimulator

Med den här kamerasimulatorn kan du själv testa hur olika bländartal och slutartider påverkar ett fotografis ljus, skärpedjup och rörelseoskärpa.
Testa även att ändra kamerans ljuskänslighet genom att manipulera dess ISO-värde. Ett högre ISO-värde ger högre ljuskänslighet vilket tillåter snabbare slutartider. Nackdelen är att bilden blir grynig.

För mera information om kamerans olika inställningsmöjligheter klicka på det lilla i:et.


Get Adobe Flash player

Bländaren

Bländarens uppgift är att reglera hur mycket ljus som släpps in genom objektivet. Ju större bländarens öppning är desto mera ljus kommer igenom. Hur bländaren är inställd påverkar även bildens skärpedjup. Är bländaröppningen stor (lågt bländartal) blir ljusgenomsläppet högt och skärpedjupet kort. Vilket betyder att när bländaröppningen är liten (högt bländartal) blir ljusgenomsläppet litet och skärpedjupet långt. För att se hur detta ser ut kan du klicka i rutan "länkad bländare/slutare och dra i bländarreglaget. Lägg märke till hur bakgrundens skärpedjup förändras.

Slutare

Kamerans slutare reglerar bildens exponeringstid. Ju längre slutaren står öppen desto mer ljus hinner igenom. När man fotograferar är det viktigt att hitta den rätta balansen mellan slutartid och bländartal. En kort slutartid kräver oftast ett lägre bländartal. Slutartiden påverkar även bildens rörelseoskärpa om du fotograferar ett motiv som rör på sig. En lång slutar tid resulterar i en rörelseoskarp bild medans en kort tid blir skarpare eftersom motivet då inte hinner röra sig lika mycket.

Kort skärpedjup

Ställ in bländaren på 4 och slutaren på 1/500. Bländaren är nästan helt öppen och släpper igenom mycket ljus men eftersom tiden som slutaren är öppen är kort hinner lagom med ljus igenom och exponeringen blir bra samtidigt som bildens skärpedjup blir kort. Lägg märke till hur hunden är skarp medans bakgrunden är oskarp.

Rörelseoskärpa

Ställ in bländaren på 32 och slutaren på 1/4. Nu är bländaröppningen liten och släpper igenom lite ljus. För att få en bra exponerad bild behöver slutaren vara öppen en längre tid. Detta gör att hunden hinner röra på sig under exponeringen och han blir oskarp. Lägg även märke till hur skarp bakgrunden är.

ISO

ISO är en förkortning av International Organiztion for Standardization och anger kamerans ljuskänslighet. I analoga kameror med film är det filmens ljuskänslighet som anges. Ett högt ISO-värde gör kameran mer ljuskänslig vilket medför att du kan fotografera med snabba/korta slutartider i en mörk miljö. Nackdelen med ett högt ISO-värde är att bilden blir grynig.

Ljusmätare

De flesta systemkameror har en inbyggd ljusmätare. Ljusmätaren visar hur bildens exponeringsvärden är inställda.


In English »